Asbesti- ja purkutyöt kymmenien vuosien kokemuksella

ASBESTIPURKU TURVALLISESTI JA AMMATTITAIDOLLA

Asbestipurku Etelä-Suomen alueella turvallisella sekä ammattitaitoisella otteella. AHA-Best Oy varma valinta, kun tarvitset auttavaa kättä asbestitöissä. Olemme urakoineet esimerkiksi Hakaniemen Kauppahallin sisätilojen purkutyöt sekä lukuisia pienempiä kohteita. 

Ennen remonttia täytyy varmistaa, löytyykö purettavista rakenteista asbestia ja olisiko asbestityöt tarpeen. AHA-Best Oy tekee asbestikartoituksia ja asbestipurkua Etelä-Suomessa kaiken kokoisissa kohteissa. Meillä on vahva ammattitaito ja pitkä kokemus alalta, olemme luotettava ja turvallinen kumppani kaikenlaisiin kartoitus- ja purkutöihin. 

Asbestipurku turvallisesti ja määräysten mukaisesti 

Asbestipurku on vaativa ja erityistä ammattitaitoa edellyttävä toimenpide, joka on osa rakennusalan perusteellisimpia purkutöitä. Me AHA-Bestillä tarjoamme kattavaa asbestipurkupalvelua Etelä-Suomen alueella. Työskentelemme huolellisesti varmistaaksemme, että kaikki toimenpiteet noudattavat tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Ammattilaisemme ovat kokeneita ja heillä on laaja kokemus asbestin käsittelystä, mikä mahdollistaa sen, että kaikki projektit suoritetaan tarkasti ja tehokkaasti. 

Asbestipurku hinta

Asbestipurkuprojektin kustannukset vaihtelevat monista tekijöistä johtuen, ja selkeyden vuoksi käymme kustannukset asiakkaan kanssa läpi yksityiskohtaisesti. 

 

Hintaan vaikuttavat tekijät 

 • Kohteen koko: Suuremmat kohteet vaativat enemmän aikaa ja resursseja, mikä heijastuu kokonaishintaan. 
 • Asbestin määrä: Mitä enemmän asbestia on purettavana, sitä korkeammat ovat kustannukset. 
 • Kohteen sijainti: Työmaan etäisyys palveluntarjoajan toimipisteestä voi vaikuttaa kustannuksiin. 
 • Rakenteiden monimutkaisuus: Haastavat purkukohteet, kuten tiiviisti asbestia sisältävät rakenteet, voivat nostaa hintaa. 
 • Turvallisuusmääräykset: Tiukat turvallisuusvaatimukset edellyttävät erityisosaamista, jonka me AHA Bestillä takaamme. 

 

Meidän ammattitaitoinen henkilöstömme on saanut vaadittavan koulutuksen asbestipurkutyöhön, joka on oleellista asbestin käsittelyn riskien hallitsemiseksi. 

Toimialueeseemme kuuluvat: 

 • Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo ja Vantaa)
 • Kymenlaakso
 • Etelä-Karjala
 • Pirkanmaa
 • Uusimaa
 • Häme sekä Varsinais-Suomi. Lisäksi toimimme muualla Suomessa sopimuksen mukaan.

Asbestipurkutyöt vaativat erityiskoulutetun tiimin

Koulutuksemme asbestipurkuun on perusteellista ja tukee laajan tietotaidon kehittymistä, mikä on erityisen tärkeää asbestia sisältävien materiaalien turvallisessa käsittelyssä. Asbestia on aikaisemmin käytetty rakennusmateriaaleissa sen hyvien lämmöneristys- ja palonkestävyysominaisuuksien vuoksi, mutta sen haitalliset terveysvaikutukset ovat nykyään hyvin tiedossa. Tästä syystä asbestipurkutyöt vaativat erityiskoulutetun tiimin, jolla on valmiudet käsitellä ja poistaa asbesti turvallisesti ja säädösten mukaisesti. 

Meidän palvelumme kattaa kaiken tarvittavan alustavasta arvioinnista aina asbestin poistoon ja jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. Tunnistamme ja arvioimme asbestia sisältävät materiaalit ja suunnittelemme niiden huolellisen purkamisen siten, että turvallisuus on etusijalla koko prosessin ajan. Me-AHA Bestillä ymmärrämme asbestipurkutyön merkityksen, ja tarjoamme tämän välttämättömän palvelun korkeimpien turvallisuusstandardien mukaan. 

Asbestin tunnistaminen 

Ennen asbestipurkutöiden aloittamista on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa asbestia sisältävät materiaalit rakennuksessa. Varmistamme, että tunnistusprosessi toteutetaan huolellisesti koulutettujen asiantuntijoidemme toimesta. Asbestin määrittämiseksi käytämme erilaisia testausmenetelmiä ja näytteenottoa, jotka noudattavat tiukkoja turvallisuusstandardeja. 

Näytteenottoprosessi

 • Visuaalinen tarkastus: Aluksi suoritamme kattavan visuaalisen tarkastelun.
 • Materiaalinäytteet: Otamme näytteitä epäiltyihin materiaaleihin ja lähetämme ne akkreditoituun laboratorioon testeihin.

Erikoistuneen koulutuksemme ja kokemuksemme ansiosta ymmärrämme, miksi asbestin kanssa työskentely vaatii erityisosaamista. Työ tapahtuu aina valvotusti ja lakien mukaisesti.

Asbestin vaarat ja erityiskoulutuksen tarve

 • Terveyshaitat: Asbestille altistuminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten asbestoosia ja keuhkosyöpää.
 • Erityiskoulutus: Olemme saaneet perusteellisen koulutuksen asbestin turvallisesta käsittelystä ja poistamisesta.

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoisen palvelun, jossa turvallisuus on aina etusijalla. Asbestin tunnistus ja sen jälkeinen purku on vastuullinen tehtävä, johon liittyy mittavia säädöksiä ja vaatimuksia. Palvelumme noudattaa kaikkia näitä normeja, varmistaen, että asbestipurku tehdään oikeaoppisesti ja turvallisuus huomioiden. 

Asbestipurun perusteet 

Asbesti on ollut yleinen rakennusmateriaali viime vuosisadalla, mutta sen haitallisuuden vuoksi asbestin purkaminen vaatii nykyään erikoisosaamista. AHA-Best tarjoaa ammattitaitoista asbestipurkua Etelä-Suomen alueilla. Työn suorittavat vain asianmukaisen koulutuksen ja sertifioinnin saaneet ammattilaiset. 

Koulutus ja ammattitaito 

 • Asbestin terveysriskit 
 • Suojautumismenetelmät 
 • Sertifioidut purkumenetelmät 
 • Jätteen turvallisen käsittelyn 

Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa, jonka suorittamiseen vaaditaan erityistä huolellisuutta. Työn turvallisuus ja lainsäädännön noudattaminen ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Kaikki työvaiheemme dokumentoidaan huolellisesti viranomaisten vaatimusten mukaisesti. 

Käytännössä asbestipurku alkaa aina tilojen eristämisellä sekä ilmanvaihdon sulkemisella, jotta asbestikuitujen leviäminen ympäristöön estetään. Purkutyön jälkeen suoritamme ympäristön puhdistuksen valtakunnallisten säädösten mukaisesti. 

Meidän palvelumme kattaa koko asbestipurkuprosessin alusta loppuun. Tavoitteenamme on taata asiakkaillemme turvallinen asbestista vapaa ympäristö kaikissa purkukohteissamme. 

Asbestin tunnistaminen

Ennen asbestipurkutöiden aloittamista on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa asbestia sisältävät materiaalit rakennuksessa. Varmistamme, että tunnistusprosessi toteutetaan huolellisesti koulutettujen asiantuntijoidemme toimesta. Asbestin määrittämiseksi käytämme erilaisia testausmenetelmiä ja näytteenottoa, jotka noudattavat tiukkoja turvallisuusstandardeja. 

Näytteenottoprosessi: 

 • Visuaalinen tarkastus: Aluksi suoritamme kattavan visuaalisen tarkastelun. 
 • Materiaalinäytteet: Otamme näytteitä epäiltyihin materiaaleihin ja lähetämme ne akkreditoituun laboratorioon testeihin. 

 

Erikoistuneen koulutuksemme ja kokemuksemme ansiosta ymmärrämme, miksi asbestin kanssa työskentely vaatii erityisosaamista. Työ tapahtuu aina valvotusti ja lakien mukaisesti. 

Asbestin vaarat ja erityiskoulutuksen tarve: 

 • Terveyshaitat: Asbestille altistuminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten asbestoosia ja keuhkosyöpää. 
 • Erityiskoulutus: Olemme saaneet perusteellisen koulutuksen asbestin turvallisesta käsittelystä ja poistamisesta. 

 

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoisen palvelun, jossa turvallisuus on aina etusijalla. Asbestin tunnistus ja sen jälkeinen purku on vastuullinen tehtävä, johon liittyy mittavia säädöksiä ja vaatimuksia. Palvelumme noudattaa kaikkia näitä normeja, varmistaen, että asbestipurku tehdään oikeaoppisesti ja turvallisuus huomioiden.

Turvallisuusmääräykset 

Asbestipurku on erittäin säännelty ala, ja meidän palveluissamme turvallisuus on kaiken A ja O. AHA-Best huolehtii siitä, että kaikki suorittamamme asbestipurkutyöt noudattavat tarkasti voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. 

Meillä on käytössämme seuraavat turvallisuuskäytännöt

 • Ammattitaitoinen henkilöstö: Kaikki työntekijämme ovat saaneet perusteellisen koulutuksen asbestipurun erityisvaatimuksiin liittyen.
 • Suojavarusteet: Käytämme asianmukaisia suojavarusteita kuten P3-luokan hengityssuojaimia, suojapukuja ja -hanskoja.
 • Työalueen eristäminen: Eristämme työskentelyalueen asianmukaisesti estääksemme asbestikuitujen leviämisen ympäristöön.

Asbesti on terveydelle vaarallista, ja sen käsittely vaatii erityisosaamista. Väärin käsiteltynä se voi vapauttaa hengitettäviä kuituja, jotka ovat haitallisia keuhkoille.

Erityinen koulutus varmistaa, että ymmärrämme asbestille altistumisen riskit ja osaamme toimia niin, että sekä työntekijöiden että ympäristön turvallisuus taataan jokaisessa projektissa.

Asbestipurkutyöhön sisältyy monia turvallisuustoimenpiteitä, joiden noudattaminen vaatii kattavaa koulutusta ja tietotaitoa.

Lainsäädäntö

Asbestipurkutyöt ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä. Asbestia sisältävien materiaalien purkamisen saa suorittaa ainoastaan lainsäädännön vaatimukset täyttävä ja Valviran hyväksymä toimija. Tämä varmistaa sekä työntekijöiden että ympäristön turvallisuuden. 

 

Toimimme kaikkialla Etelä-Suomen alueella, missä tarjoamme asiakkaillemme luotettavaa asbestipurkupalvelua. Henkilökuntamme koostuu valtuutetuista ammattilaisista, jotka ovat suorittaneet vaaditut koulutukset ja tutkinnot. 

Sertifioinnin edellytykset: 

 • Asbestityötä saa tehdä vain Valviran rekisteröimä henkilö tai yritys. 
 • Työn suorittajan tulee olla suorittanut asbestipurkutöihin erikoistunut koulutus. 
 • Sertifiointi edellyttää osoitettuja käytännön taitoja asbestipurkutöihin liittyen. 

 

Erikoiskoulutuksen tarve johtuu asbestin terveysriskeistä. Se on vaarallinen syöpää aiheuttava aine, jonka kanssa työskentely edellyttää tarkkaa menettelyä ja suojautumista. Siksi pätevyys ja sertifikaatit ovat välttämättömiä turvallisen työskentelyn takeeksi. 

Meillä AHA-Bestillä on tarvittava asiantuntemus ja osaaminen, jotta voimme taata asbestipurkutyön toteutuvan suomen lainsäädännön mukaisesti ja korkeat turvallisuusvaatimukset huomioiden. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijainen prioriteetti, ja noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia säännöksiä. 

Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme ja siihen, että palvelumme on sertifioitu ja täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset. 

Ole yhteydessä osaaviin ammattilaisiimme, niin autamme sinua, kun asbestipurku tulee ajankohtaiseksi. Laadukkaat työvälineet yhdistettynä raudanlujaan osaamiseen ovat lyömätön kokonaisuus, joten voit olla varma purkutöiden sujuvuudesta. 

Meiltä saat asbestipurun lisäksi myös normaalit purkutyöt. Voit olla siis varma, että pystymme hoitamaan minkä tahansa purettavan kohteen, oli kyseessä miten haasteellinen paikka tahansa. Ota AHA-Bestiin yhteyttä joko lomakkeella, sähköpostilla tai soittamalla. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian! 

Miksi valita meidät?

Asiantunteva

Kymmenien vuosien kokemus näkyy työnjäljessämme

Joustava

Reagoimme muutoksiin ja yhteydenottoihin nopeasti

Luotettava

Voit olla varma, että urakka valmistuu aikataulussa

Vankkaa purkutöiden osaamista.

 

Toimipiste Tuusula

Kalliotie 7 H 3
04360 Tuusula

 

Toimipiste Kouvola

Kyminväylä 6
45700 Kouvola
(postiosoite)

Copyright © 2024 AHA-Best Oy